mgr inż. Aleksandra Jedlińska

Aleksandra Jedlińska
Wykształcenie i zatrudnienie
• Od 2010- studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Temat pracy doktorskiej brzmi „Badanie procesu mikrokapsułkowania metodą suszenia rozpyłowego aromatów o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej”. Praca prowadzona jest przy współpracy z firmą „Pollena-Aroma”.             
• Od 2011- staż naukowy w firmie „Pollena-Aroma”
• 2013- staż naukowy 3-miesięczny Université de Bourgogne, Dijon, Francja
• 2005-2010- studia magisterskie na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Właściwości fizyczne miodu pszczelego suszonego z dodatkiem maltodekstryny”
Nagrody i wyróżnienia
• Stypendystka projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. „Rozwój nauki – rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” na okres 09.2013- 09.2014
•Grant wewnętrzny dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich (2013): „Optymalizacja procesu suszenia aromatów o zróżnicowanym składzie części aromatycznej w nowej linii produkcyjnej firmy „Pollena-Aroma” – kierownik                                   

 

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę