dr inż. Agata Jędrzejuk

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Od 2007 roku adiunkt w Katedrze Roślin Ozdobnych, SGGW w Warszawie.
Dydaktyka prowadzona w Katedrze Roślin Ozdobnych, WOBiAK
1. Rośliny Ozdobne w Otoczeniu Człowieka – zapoznanie z budową najważniejszych organów rozmnażania generatywnego  i wegetatywnego, przegląd najważniejszych gatunków roślin zielnych.
2. Szata roślinna – przegląd najważniejszych gatunków rodzimych roślin zielnych, stosowanych w zieleni przydomowej i miejskiej.
Zainteresowania: wykorzystanie surowców roślinnych w lecznictwie  i kosmetyce.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę