dr hab. Tadeusz Kaleta

Dr hab. Tadeusz Kaleta  pełni funkcję profesora  na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt.  Głównym zainteresowaniem naukowym prof.   Kalety są: zoopsychologia, chów zwierząt w ogrodach zoologicznych, oraz dobrostan zwierząt. Od kilkunastu lat prowadzi on także (razem z Kolegą) z Wydziału  wykłady z przedmiotu „Zwierzęta w kulturze” W szczególności zajmuje się tam miejscem zwierząt w myśli i praktyce religijnej. Jest autorem ksiązki Religie i zwierzęta. Szkice do wspólnego portretu. (Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013)

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę