dr Agnieszka Kampka

Adiunkt w Katedrze Socjologii WNS SGGW. Doktor socjologii, magister polonistyki i historii sztuki. Zajmuje się debatą publiczną, retoryką polityczną, socjologią obrazu, retoryką wizualną i polityczną, semiotyką społeczną. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członkiem Rady Programowej konsorcjum naukowego "Analiza dyskursu". Jej rozprawa doktorska została wyróżniona w konkursie  na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych organizowanym pod patronatem Prezydenta RP (2011) "Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój", w kategorii debata publiczna. Prowadzi zajęcia na temat retoryki, socjologii wizualnej i debaty publicznej.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę