dr Andrzej Karpio

Dr Andrzej Karpio w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się tematyką związaną z funkcjonowaniem rynku kapitałowego, wyceną instrumentów finansowych, zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym. Przez wiele lat był wykładowcą Szkoły Giełdowej organizowanej przez GPW w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych przede wszystkim związanych z efektywnością funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i wyceną instrumentów dłużnych. Aktualnie kieruje Zakładem Inżynierii Finansowej na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę