mgr Barbara Klimek

Magister anglistyki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w charakterze dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, lektora, wykładowcy, instruktora, menadżera, koordynatora projektów, tłumacza i reżysera teatru anglojęzycznego. Przez kilkanaście lat prowadziła własną szkołę językową, kilkakrotnie wyróżnioną za sposób jej prowadzenia oraz uzyskiwane wyniki jej uczniów na egzaminach międzynarodowych. Autorka metody nauczania "Naturalne Zanurzenie". Dwujęzyczna, z podwójnym obywatelstwem, w Polsce zatrudniana jako "native speaker".

Wykształcona wielodziedzinowo, absolwentka studiów pedagogicznych, psychologicznych, językoznawczych, dziennikarskich i zoopsychologicznych oraz uczestniczka wielu kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów i konferencji naukowych. Publikuje w czasopismach naukowych.

Pasjonatka psychologii i ochrony zwierząt. Obecnie studentka prawa zajmująca się prawną ochroną zwierząt i doktorantka pracująca nad rozprawą dotyczącą obrazu zwierząt w filmach. Opiekuje się kilkoma zwierzętami różnych gatunków. Dodatkowo pracuje jako zoopsycholog, opiekun zwierząt, dog-walker i pet-sitter. Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę