dr Olga Kłosiewicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizuje się w estetyce i socjologii kultury. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek: Zwierzęta Zaratustry, Przyroda w polskiej tradycji oraz serii pod wspólnym tytułem Tajemnice sztuki. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych i socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, edukatorka ODN.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę