mgr inż. Agata Maria Kokocińska

Inżynier zootechniki w specjalności Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich, Magister zootechniki w specjalności Dzikie Zwierzęta (Wydział Nauk o  Zwierzętach, SGGW w Warszawie),  a także Pedagog Specjalny, Wydział Nauk Pedagogicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doktorantka w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wykładowca SGGW na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Aktywny naukowiec, przedstawicielka IGHZ PAN na wielu behawioralnych i olfaktorycznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Zawodowo- etolog, behawiorysta, zoopsycholog. Prowadzi badania z zakresu behawioru, psychologii zwierząt i zoosemiotyki. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz zarządu Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a także członkini Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA. Szczegółowe informacje, dyplomy, osiągnięcia oraz publikacje mgr inż. Agaty Kokocińskiej znaleźć można na jej stronie internetowej: moja-etologia.pl

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę