mgr Radosław Konieczny

Geograf, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, dyplomowany nauczyciel w renomowanym warszawskim LO, doświadczony wykładowca geografii na kursach do matury organizowanych w ubiegłych latach przez uczelniany KURS-AR. Hobby: podróże, sport, meteorologia.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę