mgr inż. Klaudia Kopczyńska

Studentka studiów doktoranckich, realizowanych w Zakładzie Żywności Ekologicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członek zespołu ds. żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży Instytutu Żywności i Żywienia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą związków bioaktywnych w surowcach roślinnych, również pochodzących z produkcji ekologicznej oraz możliwości przetwórczych tych surowców. Realizatorka wielu żywieniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zawsze stara się łączyć teorię z praktyką.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę