dr hab. Andrzej Korczak

Pracę doktorską obronił w 2002 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Jej promotorem był profesor legenda - Andrzej Kasia. Habilitacje uzyskał w PAN-ie w 2014 roku. Opublikował szereg artykułów i kilka książek na temat filozofii greckiej. Pokazał jaką rolę w powstaniu filozofii greckiej spełniła religia, mitologia i sztuka grecka. W ostatnich latach opublikował szereg artykułów i dwie książki na temat mitologii. Krytycznie przeanalizował teorie mitu Mircei Eliadego, Ericha Fromma, Carla Gustawa Junga i Josepha Campbella. Obecnie zajmuje się interpretacją wybranych mitów starożytnych i współczesnych. W swoich pracach i wykładach pokazuje, że w opowieściach mitycznych zawarte są liczne i ważne prawdy egzystencjalne, wyrażone językiem symboli. Pokazuje też, że symbole występujące w mitach są podstawą każdej kultury.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę