dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz

Naukowiec i wykładowca, od ponad 15 lat zatrudniony w SGGW w Warszawie, przed dwie kadencje pełniący funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Technologii Drewna, obecnie pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia, opiekun ksyloteki (unikatowego zbioru drewna z całego świata); nagradzany za pracę naukową i dydaktyczną, między innymi nadany Medal Komisji Edukcji Narodowej; pasjonat drewna, przyrody i górskich wędrówek.  

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę