mgr inż. Katarzyna Król

Doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. W swojej pracy badawczej zajmuje się wpływem związków bioaktywnych na zdrowie człowieka, czego konsekwencją był trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Bogor w Indonezji. Swoją rozprawę doktorską realizuje w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, w której prowadzi badania nad polskimi orzechami laskowymi i olejami tłoczonymi na zimno. Prywatnie jest miłośniczką dobrej kawy i zdrowej kuchni.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę