dr Sylwia Krukowska

Dr Sylwia Krukowska ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia klasyczna w Uniwersytecie Łódzkim, tam też kontynuowała naukę i z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską z zakresu językoznawstwa. Obecnie naukowo zajmuje się szeroko pojętą dziedziną językoznawstwa. W obszarze jej zainteresowań są zarówno języki klasyczne (łacina i greka), jak i współczesne języki europejskie (polski, angielski, niemiecki, hiszpański i włoski). Od kilku lat naukowo zajmuje się również komunikacją interpersonalną, szczególnie w środowisku medycznym (komunikacja na drodze lekarz – pacjent). Dr Krukowska jest autorką wielu publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Każdego roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, również jako organizatorka. Jest nauczycielem akademickim pracującym w warszawskich i łódzkich uczelniach. Od dwóch lat jest także opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej działającego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę