dr hab. prof. nadzw. SGGW Beata Kuczyńska

Absolwentka Wydziału Zootechniki SGGW oraz podyplomowych studiów na Wydziale Chemii UW w zakresie zastosowań chemii w ochronie środowiska oraz na Wydziale Nauk o Żywności SGGW i Wydziale Farmacji WUM w zakresie zastosowania nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i pasz. Od 2002 roku pracuje w SGGW, w tym od 2013 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dodatkowo pełni funkcje opiekuna Laboratorium Oceny Mleka i Mięsa w Zakładzie Hodowli Bydła, zajmując się pełną organizacją i nadzorem naukowym nad czterema pracowniami: analiz fizyko-chemicznych, mikrobiologiczną, chromatograficzną i biotechnologiczną. Była kierownikiem  3  projektów naukowo-badawczych, a we współpracy z innymi jednostkami naukowymi w 5.  brała udział jako wykonawca. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki  pt.: Zawartość składników biologicznie czynnych w mleku w trakcie pełnej laktacji w powiązaniu z parametrami biochemicznymi krwi wysokowydajnych krów rasy PHF.  Autorka 60 opracowań naukowych. Promotor 20 prac dyplomowych. Jej pasją jest propagowanie wiedzy na temat prozdrowotnych składników diety.


http://beata_madras_majewska.users.sggw.pl/cvpl.pdf

 

dr inż Kamila Puppel jest absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, obecnie związana naukowo z SGGW, IGIHZ PAN w Jastrzębcu oraz UP w Poznaniu. Jej osiągnięcia naukowo badawcze zostały docenione przez JM Rektora SGGW nagrodą zespołową I stopnia w 2013 roku. Jest autorką licznych artykułów oryginalnych dotyczących głównie modyfikowania jakości odżywczej i prozdrowotnej mleka i siary, w tym pierwszym autorem w 6. z Listy Filadelfijskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę