dr hab. Wacław Laskowski

dr hab. Wacław Laskowski
Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Prowadzi zajęcia z zakresu Informatyki stosowanej i Statystyki stosowanej a także z Ekonomiki konsumpcji i Ekonomii menedżerskiej. Jest organizatorem wydziałowej platformy e-learningowej, autorem wielu kursów, kontentów i prezentacji do kształcenia zdalnego. Jest współtwórcą operacyjnych narzędzi do badań konsumenckich z wykorzystaniem komunikacji internetowej.  Wspiera na co dzień wykorzystywanie przez Studentów i Doktorantów programów statystycznych dla realizacji ich prac dyplomowych. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą problematyki wyżywienia ludności.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę