dr inż. Monika Latkowska

Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu; zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem roślin na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz ogrodnictwem miejskim, jest autorką wielu publikacji popularno-naukowych, które ukazały się na łamach takich czasopism, jak Kwietnik, Poradnik Domowy, Działkowiec, Ogrody; współautorka podręcznika akademickiego „Rośliny ozdobne” (PWRiL), autorka „Poradnika ogrodniczego” (Multico); prowadzi warsztaty i szkolenia popularyzujące wiedzę o roślinach ozdobnych i ogrodnictwie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę