dr hab. Dorota Lewczuk

Pracownik IGiHZ PAN Jastrzębiec oraz Zakładu Doskonalenia Zwierząt. Od wielu lat zawodowo zajmuje się biomechaniką ruchu koni oraz aspektami genetycznymi użytkowości koni. Współpracuje z PZHK. Od 1995 roku aktywnie uczestniczyła w sędziowaniu zawodów ujeżdżeniowych, skokowych i rajdów długodystansowych. Od 2007 roku aktywnie zaangażowana na forum działalności komisji hodowli i chowu koni na forum międzynarodowym i krajowym. Od wielu lat prowadzi wykłady dla praktyków i prezentacje w środowisku naukowym z  zakresu  hodowli koni sportowych ze szczególnym uwzględnieniem biomechanicznych aspektów użytkowości.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę