dr Barbara Łukaszewicz

Lektorka języka polskiego i norweskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii norweskiej na Uniwersytecie SWPS. Wpisana na listę egzaminatorów z języka polskiego jako obcego uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Współpracuje z UW, USWPS i Akademią Vistula.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę