dr Agnieszka Maj

Adiunkt w Katedrze Socjologii SGGW, socjolog ciała zgłębiająca również tajniki „food studies”, posiada doświadczenie w nauczaniu studentów polskich i zagranicznych, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę