dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak

Doświadczony pracownik Wydziału Nauk o Żywności. Specjalistka w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  Prowadzi zajęcia z zakresu technologii koncentratów spożywczych i dodatków do żywności. 

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę