dr inż. Marta Monder

Kurator Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie. Praca naukowa obejmuje zagadnienia związane ze szkółkarstwem, obserwacjami fenologicznymi, morfologicznymi, chorób i szkodników, szczególnie dla róż historycznych i okrywowych. Współpracuje ze Związkiem Szkółkarzy Polskich, redakcjami kilku czasopism popularnonaukowych np. ,,Szkółkarstwo”, ,,Działkowiec”. Prowadzi wykłady dotyczące róż i ogrodnictwa w ramach konferencji, różnego rodzaju spotkań, PTD, PTB.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę