dr inż. Lidia Oktaba

Pracownik Katedry Nauk o Środowisku Glebowym, Wydział Rolnictwa i Biologii; Zainteresowania badawcze to oddziaływanie różnych czynników na właściwości materii organicznej w glebach oraz wpływ zalesienia na właściwości gleb i kierunki przemian w zalesionych glebach porolnych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę