dr inż. Dawid Olewnicki

Doktor nauk rolniczych, specjalność ekonomika i organizacja ogrodnictwa. Kierownik Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z m.in. takich przedmiotów jak: Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, Rynek ogrodniczy, Logistyka w ogrodnictwie. Autor i współautor ponad 70 oryginalnych prac twórczych dotyczących ekonomicznych zagadnień w ogrodnictwie. Od lat związany również z praktyką ogrodniczą. Szczególne miejsce w tym zakresie stanowi szkółkarstwo roślin ozdobnych, a także uprawa winorośli i upowszechnienie kultury oraz tradycji winoroślarskiej.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę