Anna Olszewska-Florczak

Od 18 lat konsultant, trener biznesu. Certyfikowany Master & Team Coach EMCC. Trener Przywództwa Sytuacyjnego – Situational Leadership® Training & management Model by CLS. Odpowiadała w Polsce za akredytację konsultantów i trenerów z Teorii Ról Zespołowych Belbin Associates®. Redaktor merytoryczny książki „Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”.
Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sprzedaży i zarządzania potencjałem kompetencyjnym zespołów na każdym szczeblu organizacji. Projektuje i wprowadza cykle szkoleń rozwojowych dla branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, finansowej, FMCG oraz produkcyjnej.
W swojej karierze wykorzystując doświadczenie korporacyjne poprowadziła ponad 1200 dni szkoleniowych z zakresu przywództwa, komunikacji, umiejętności menedżerskich, budowania zespołu, asertywności, sprzedaży, negocjacji, standardów obsługi klienta i rozwoju osobistego. Łączy świat psychologii z potrzebami biznesowymi i rynkowymi oraz skutecznie dobiera rozwiązania poprawiające skuteczność i efektywność operacyjną.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę