Dr hab Ewa Ostrowska-Ligęza

Technolog żywności, adiunkt w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności. Promotor prac magisterskich z zakresu chemii i technologii żywności. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z chemii oraz chemii żywności  dla studentów różnych wydziałów SGGW, a także wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus na SGGW.  Opiekun studentów zagranicznych realizujących projektu naukowe na wydziale w ramach programu Erasmus + i Erasmus Mundus. Wielokrotna uczestniczka programu dydaktycznego Erasmus +, w ramach którego realizowała indywidualny program nauczania w University of Zagreb, Suleyman Demirel University.  Kierownik i wykonawca w projektach naukowych finansowanych przez MNiSW oraz NCN.  Uczestniczka wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka wielu doniesień oraz publikacji krajowych i zagranicznych, w tym prac opublikowanych w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF.   W 2009 roku otrzymała nagrodę zespołową Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne,  w 2013 roku nagrodę zespołową Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, a w 2015 roku otrzymała nagrodę indywidualną Rektora SGGW w za osiągnięcia naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności – PTTŻ.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę