mgr inż. ppłk rez Maciej Ostrowski

Doświadczony meteorolog lotniczy, były kierownik Centralnego Biura Meteo lotnictwa wojskowego. Po zakończeniu służby wojskowej poświęcił się dydaktyce i popularyzacji wiedzy w obszarze meteorologii, od 1997 kilka razy w tygodniu publikuje komentarz do numerycznych prognoz pogody ICM UW. Autor podręcznika „Meteorologia dla lotnictwa sportowego” (1999, 2004) i blisko stu artykułów popularyzatorskich. Prowadzi intensywne szkolenie e’learningowe z meteorologii w ramach  COME UW, jest ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także instruktorem i znanym meteorologiem żeglarskim.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Podstawy meteorologii i elementy wykorzystania wiedzy o pogodzie w praktyce – kurs zdalny/hybrydowy - Edycja XXII

Zapisy otwarte

Termin: 01.10.2022 - 21.12.2022

Zajęcia prowadzone w formie zdalnego nauczania poprzez platformę MODDLE zawierające podstawy meteorologii, pozwalające zrozumieć zmienność pogody w Polsce i Europie, zależnej od procesów wielkoskalowych. Budowa atmosfery, podstawowe procesy w niej zachodzące (pochłanianie i oddawanie ciepła, zmiany fazowe wody), tworzenie się chmur, rozpoznawanie istotnych gatunków chmur i wynikające z ich zmian wskaźniki prognostyczne, ruch w atmosferze, ogólnie cyrkulację globalną i szczegółowiej cyrkulacje i klimat strefy umiarkowanych szerokości. Omówione zostaną zasadnicze masy powietrza i fronty oraz pogody związane z nimi, zarówno w jednorodnych masach powietrza jak i w strefach przejściowych czyli na frontach. Szczegółowo zostaną omówione fazy cyklu dobowego zarówno w ciepłej jak i chłodnej porze roku z wynikającymi z nich implikacjami dla rolnictwa i innych dziedzin działalności. Podane zostaną zasadnicze wskaźniki klimatyczne obszaru kraju jak też klimatyczna sezonowość niektórych typów pogody. Zajęcia prowadzone poprzez nauczanie zdalne, wymagające od uczestników aktywności i skłaniające do pozyskiwania informacji meteorologicznej dostępnej w internecie i trenujące samodzielne jej analizowanie dla własnych potrzeb. czytaj więcej

Cena: 650 zł

Wykładowcy: Maciej Ostrowski

Liczba godzin: 40