Agnieszka Ozdobińska

Coach kariery oraz Coach wspierający menadżerów i liderów organizacji w ich własnym rozwoju. Trener szerokopojętych umiejętności zarządczych,
budowania zespołów tzw. teaming, oraz zarządzania zmianą w organizacjach.

Jest absolwentką Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a także słuchaczką Studiów Podyplomowych na kierunku Coaching profesjonalny - metody i praktyka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowana przez: Master Trainer Institute, Development Dismension International, Lee Hecht Haarison.

Posiada 20 lat doświadczenia w HR, w międzynarodowych korporacjach: Gillette, a następnie Procter & Gamble. Pracowała we wszystkich obszarach i wielu poziomach HR. Zaczynała od roli stażysty, by osiągnąć po latach stanowisko Senior Manager’a na Europę Centralną.

Współtworzyła Start-up największej na świecie fabryki Gillette, w tym on-boarding, wielopoziomowe szkolenia i programy rozwoju pracowników oraz kadry zarządzającej dla liderów wszystkich fabryk na świecie. Była coachem, trenerem dla kadry zarządzającej Gillette oraz Procter & Gamble.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę