Dr inż. Andrzej Pacholczak

Dr inż. Andrzej Pacholczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Od 2005 roku Doktor Nauk Rolniczych (specjalizacja Szkółkarstwo ozdobne). Pracuje na stanowisku adiunkta, prowadzi ze studentami ćwiczenia, wykłady i seminaria dotyczące szkółkarstwa ozdobnego. Współpracuje ze szkółkarzami w zakresie doradztwa i popularyzacji wiedzy z zakresu materiałoznawstwa oraz rozmnażania krzewów ozdobnych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę