dr Maciej Pankiewicz

Maciej Pankiewicz jest adiunktem w Katedrze Informatyki na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, gdzie prowadzi m.in. przedmioty “Wstęp do programowania” oraz “Programowanie Obiektowe” dla studentów WZIiM. Prowadzi również szkolenia z zakresu wykorzystania technologii e-learningowych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę