dr inż. Robert Pietrzykowski

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych gdzie prowadzi zajęcia z Ekonometrii i Statystyki. W czasie 25 lat pracy prowadził wiele kursów, zajęć i wykładów. Grafiką komputerową zajmuje się od 15 lat. Zna programy graficzne z pakietu COREL-a, AutoCAD. Prowadził zajęcia dotyczące grafiki „Wprowadzenie do grafiki komputerowej”, „Jak przygotować super prezentację w PowerPoincie”. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB co pozwoliło mu zostać certyfikowanym trenerem. Ukończył również kurs Mistrzowskie wystąpienia publiczne. Prowadził zajęcia z przygotowania prezentacji w PowerPoincie i programie Bimer. W swojej karierze zainteresował się myśleniem wizualnym i w tym kierunku brał udział w licznych szkoleniach (między innymi u: Agnieszka Halama, Gabriela Borowczyk, Klaudia Tolman, Piotr Poznański). Tworzy z Katarzyną Pietrzykowską zespół który prowadzi kursy jak tworzyć super flipy. Poza tym zajmuje się sketchnotingiem.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę