Dr hab. Monika Podkowińska

Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej WNS SGGW. Zajmuje się problematyką komunikacji interpersonalnej w sferze rozwiązywania problemów rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz autorką wielu artykułów oraz książek dotyczących problematyki komunikacji interpersonalnej, familijnej i organizacyjnej. Jest promotorem ponad 100 prac dyplomowych oraz pomysłodawcą i organizatorem Warsztatów Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych „Różne oblicza komunikacji” organizowanych na Wydziale Nauk Społecznych SGGW. Od 2014 roku jest także kierownikiem podyplomowych studiów Komunikacja w biznesie oraz Komunikacja w pracy socjalnej WNS SGGW.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę