mgr inż. Alicja Ponder

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W celu dalszego pogłębiania wiedzy rozpoczęła karierę naukową na studiach doktoranckich. Swoją rozprawę doktorską realizuje w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW, a temat badań związany jest z analizą zawartości związków biologicznie czynnych w żywności pochodzącej z produkcji ekologicznej. Autorka wielu artykułów naukowych na temat żywności i żywienia. Jej hobby to sport i gotowanie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę