dr inż. Dominik Popielarczyk

Urodził się w Warszawie, niemniej z wsią zawsze było mu „po drodze”. Zwierzęta od najmłodszych lat były obecne w jego życiu, mimo, że do 10 roku życia był uczulony na ich sierść. Ukończył studia i obronił doktorat na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, co nieco pogłębiło jego wiedzę o tym, co stanowi jego pasję – o ZWIERZĘTACH.

Pracownik KSHZ w SGGW, nauczyciel „Chów zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących”; „Produkcja zwierzęca”; „Inseminacja i rozród zwierząt” w technikum weterynaryjnym PCKZ w Warszawie, nauczyciel biologii i przyrody w gimnazjum i liceum ALON42 w Warszawie; wykładowca tematyki przyrodniczej w Klubie Kultury Seniora dzielnicy Praga Południe;

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę