dr inż. Kamila Puppel

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, obecnie związana naukowo z SGGW, IGIHZ PAN w Jastrzębcu oraz UP w Poznaniu. Jej osiągnięcia naukowo badawcze zostały docenione przez JM Rektora SGGW nagrodą zespołową I stopnia w 2013 roku. Jest ekspertem w zakresie jakości biologicznej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę