dr inż. Arkadiusz Ratajski

Absolwent Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie w 2011 r. obronił pracę doktorską  na temat: „Zastosowanie ultradźwięków
w badaniach reologicznych właściwości i mikrostruktury ciekłych produktów spożywczych”. Zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystania ultradźwięków w badaniach właściwości  produktów rolno-spożywczych. Praca dydaktyczna obejmowała opracowanie tematyki i prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak: programowanie, bazy danych, systemy operacyjne i sieci komputerowe, inżynieria procesowa, inżynieria przetwórstwa spożywczego.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę