dr inż. Agnieszka Rola-Jarzębowska

Od ponad 5 lat łączy pracę biznesową z pracą naukową. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kształtowania kompetencji interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami i rozwoju kompetencji przywódczych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę