mgr Krystyna Rudowska

Z wykształcenia magister inżynier elektronik i pedagog. Nauczyciel kontraktowy informatyki i teleinformatyki.  Były pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW. Były kierownik i wykładowca autorskiego programu Podyplomowych Studiów Technik Medialnych w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z nauki komputerów i multimediów na różnych poziomach (technika, szkoły pomaturalne, studia podyplomowe), również dla dorosłych 45+ i seniorów (międzynarodowa firma BIT - trener kursów komputerowych). Jako wolontariusz (jest Latarnikiem) prowadzi zajęcia dla osób cyfrowo wykluczonych w programie Polska Cyfrowa Równych Szans oraz na spotkaniach z członkami różnych Klubów i Stowarzyszeń.

Seniorka, która trenuje taniec towarzyski sportowy i z sukcesem bierze czynny udział w turniejach krajowych (Polish Cup, WIDC, MP) i zagranicznych (Wiedeń, Toronto, Moskwa, Blackpool). Mistrzyni Polski w 2016 r. w systemie PROAM Tańca Standardowego. Obecnie prowadzi Fundację "Integracyjny Klub Tańca dla Zdrowia", gdzie wraz z zawodowymi tancerzami i trenerami prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe dla wszystkich (również seniorów i osób niepełnosprawnych) z tańca choreograficznego. Propaguje i promuje rehabilitację społeczną poprzez taniec, będąc najlepszym (żywym) przykładem zdrowotnej roli tańca. Dyplomowany Instruktor Rekreacji, przez wiele lat prowadziła zajęcia sportowe na obozach dla młodzieży.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę