mgr Krystyna Rudowska

Z wykształcenia magister inżynier elektronik i pedagog. Nauczyciel kontraktowy informatyki i teleinformatyki.  Były pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW. Były kierownik i wykładowca autorskiego programu Podyplomowych Studiów Technik Medialnych w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z nauki komputerów i multimediów na różnych poziomach (technika, szkoły pomaturalne, studia podyplomowe), również dla dorosłych 45+ i seniorów (międzynarodowa firma BIT - trener kursów komputerowych). Jako wolontariusz (jest Latarnikiem) prowadzi zajęcia dla osób cyfrowo wykluczonych w programie Polska Cyfrowa Równych Szans oraz na spotkaniach z członkami różnych Klubów i Stowarzyszeń.

Seniorka, która trenuje taniec towarzyski sportowy i z sukcesem bierze czynny udział w turniejach krajowych (Polish Cup, WIDC, MP) i zagranicznych (Wiedeń, Toronto, Moskwa, Blackpool). Mistrzyni Polski w 2016 r. w systemie PROAM Tańca Standardowego. Obecnie prowadzi Fundację "Integracyjny Klub Tańca dla Zdrowia", gdzie wraz z zawodowymi tancerzami i trenerami prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe dla wszystkich (również seniorów i osób niepełnosprawnych) z tańca choreograficznego. Propaguje i promuje rehabilitację społeczną poprzez taniec, będąc najlepszym (żywym) przykładem zdrowotnej roli tańca. Dyplomowany Instruktor Rekreacji, przez wiele lat prowadziła zajęcia sportowe na obozach dla młodzieży.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę