dr inż. Andrzej Sadownik

Nauczyciel akademicki SGGW (1977-2015). Założyciel i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, redaktor naczelny kwartalnika Piwowar (2013-14), organizator kursów szkolących sędziów konkursów piwa (2011-2015). Laureat wyróżnienia Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Piwne Pozytywy” (2013).

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę