dr inż. Iwona Ścibisz

Doświadczony pracownik Wydziału Nauk o Żywności. Doktor inżynier w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  Specjalizuje się w zakresie technologii owoców i warzyw, prowadzi zajęcia dotyczące żywności minimalnie przetworzonej oraz żywności o niskiej wartości żywieniowej a także specjalizuje się w wykrywaniu zafałszowań produktów spożywczych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę