dr hab. inż. prof. nadzw. SGGW Tadeusz Siwiec

prof. nadzwyczajny SGGW, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, technolog wody i ścieków. Autor ponad 110 publikacji naukowych i technicznych, 4 patentów, 80 ekspertyz i opinii oraz promotor 96 prac magisterskich i 148 prac inzynierskich. Od 2007 roku recenzent materiałów egzaminacyjnych w zawodach: technik instalacji sanitarnych, monter urzadzeń i instalacji sanitarnych – CKE Warszawa. Rzeczoznawca SITWM NOT w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji wsi, czlonek komitetu zarządzajacego w programie unijnym COST w zakresie oczyszczania ścieków, odbył staże w Londynie, Mediolanie i Monachium.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę