dr hab. Ewa Skutnik

Wieloletni pracownik Katedry Roślin Ozdobnych (od 2013 roku kierownik Jednostki) – wykładowca z przedmiotów: Rośliny ozdobne, Florystyka (dla studentów specjalizacji ‘Rośliny ozdobne’), Fizjologia posprzętna roślin ozdobnych , Kierownik Podyplomowych Studiów Florystyka – Sztuka Układania Kwiatów na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu (twórca autorskiego programu studiów). Autorka książki „Przewodnik florysty”.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę