dr Maciej Słomczyński

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Pedagogicznego UW i Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 10 lat projektuje i prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia dydaktyczne:

  • Współpraca przy projekcie stacjonarnych i zdalnych zajęć z Dydaktyki Szkoły Wyższej na UW, prowadzenie zajęć zdalnych i stacjonarnych w latach 2007-2017 r.;
  • Opracowanie i wdrożenie metodyki kształcenia osób dorosłych CREDO na specjalności Edukacja artystyczna i medialna na Uniwersytecie Warszawskim;
  • Wyróżnienie dla Wykładowców, którzy uzyskali najlepsze oceny od Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW, 2015 r.;
  • Opracowanie modelu dydaktycznego i podręcznika metodycznego dla nauczycieli akademickich projektujących i prowadzących zajęcia w ramach studiów internetowych w ramach projektu „Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK, 2015 r.;
  • Opracowanie modelu dydaktycznego i podręcznika metodycznego dla projektantów kursów zdalnych w ramach edukacji pozaformalnej w ramach projektu Łamigłówki dla nomada - metoda uczenia przez całe życie na miarę xxi wieku, 2014 r.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę