prof.dr hab. Mirosław Słowiński

Technolog żywności, absolwent Wydziału Technologii Żywności  SGGW, od 2008 roku Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Nauk o Żywności, w latach 1997-2012 Kierownik Zakładu Technologii Mięsa SGGW w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią mięsa i drobiu, zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa, rolą dodatków funkcjonalnych na jakość przetworów mięsnych, żywność funkcjonalna z mięsa. Współautor m.in. serii książek Technologia produkcji wędlin wydawanych przez Polskie Wydawnictwo Fachowe oraz podręcznika Mięso. Podstawy nauki i technologii wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 300 artykułów z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na szeregu kursach i szkoleniach dla pracowników przemysłu mięsnego i drobiarskiego.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę