dr Michał Soliwoda

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (WNE SGGW, 2012), absolwent SGH, uczestników projektów gospodarczych o charakterze międzynarodowym, obecnie adiunkt Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Dr M. Soliwoda zajmuje się problematyką bezpieczeństwa finansowego i wykluczenia finansowego gospodarstw. Uczestnik  pobytów badawczych i wizyt studyjnych (Wageningen UR, IAMO Halle, EŠNM Višja strokovna šola, Novomesto, Czech University of Life Sciences, Prague).

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę