mgr Anna Strumińska

Absolwenta Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, instruktor jazdy konnej;

Założyciel i prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA (od 1992 r.) prowadzącej  ośrodek hipoterapii na terenie SGGW,  członek założyciel, a od 2004r. prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, członek zarządów Fundacji Rozwoju Parajeździectwa CENTAURI i Fundacji Praca dla Niewidomych;

W latach 2003-2005 członek Społecznej Rady ds. Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich;

Redaktor i współautor książki „ABC Hipoterapii. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.” PWRiL, Warszawa, 2003, redaktor naczelny Przeglądu Hipoterapeutycznego ukazującego się od 2006 r., autorka książki  „Koń i ja” (PTHip. 2007).

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę