dr inż. Piotr Sulewski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ryzyka i zarządzania ryzykiem, w szczególności odnoszących się do sektora rolnego. Główny kierunek doświadczenia dydaktycznego obejmuje przedmioty takie jak: Zarządzanie, Zarządzanie strategiczne, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.  Z zakresu tematyki nawiązującej do prezentowanego kursu prowadził takie przedmioty jak: Zarządzanie ryzykiem w logistyce, Metody ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych. Autor kursów e-learningowych z omawianej problematyki.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę