dr inż. Alicja Synowiec

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz. Zainteresowania naukowe: biosynteza pullulanu przez Aureobasidium pullulans, modyfikacje szczepów przemysłowych, mikrobiologia żywności.

dr inż. Edyta Lipińska Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologia żywności, wykorzystanie drożdży w biotechnologii.

dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, jakość wyrobów mięsnych, substancje peklujące, wysokie ciśnienia, bezpieczeństwo żywności.

dr Sylwia Bonin Zainteresowania naukowe: produkcja win i cydrów, piwowarstwo, wpływ etanolu na komórki drożdży, immobilizacja, mikrobiologia żywności.

dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, biosynteza i zastosowanie pullulanu, powłoki jadalne, probiotyki, prebiotyki.

dr inż. Anna Bzducha-Wróbel Zainteresowania naukowe: składniki ściany komórkowej drożdży, mikrobiologiczna biosynteza związków prozdrowotnych, biotechnologia żywności.

dr inż. Iwona Gientka Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologia żywności, wykorzystanie drożdży w biotechnologii.

dr inż. Alicja Synowiec Zainteresowania naukowe: przemysłowa produkcja piwa, substancje biologicznie aktywne występujące w roślinach leczniczych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę