mgr Klara Sztyler-Małek

Certyfikowany Trener i Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Polskiego
Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Specjalizacja: Stres w organizacji. Zarządzanie Kadrami. Magister Psychologii.

Członek organizacji: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia
Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Certyfikaty: I i II stopnia – Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach.
Dodatkowo ukończyła: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy
i zaawansowany.

Od dziesięciu lat pracuje w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach łącząc wiedzę
z psychologii ogólnej i klinicznej z elementami terapii Gestalt i z NLP wraz z własnymi
doświadczeniami życiowymi i biznesowymi.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę