dr inż. Agnieszka Tyburcy

Jest pracownikiem i absolwentką Wydziału Nauk o Żywności. Ukończyła specjalność ,,Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw". Prowadzi wykłady i ćwiczenia z ,,Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw", "Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym" a także wykłady (fakultety) z "Zarządzania zasobami ludzkimi" oraz ,,Etyki biznesu".

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę